czwartek, 31 lipca 2014

HSF#14 Empirowa suknia w kratkę/ HSF#14 Checked empire dress

Jako HSF#14 zrobiłam empirkę w kratkę. Za inspirację posłużyła mi głównie ta rycina:

For HSF#14 challenge I made checked empire era dress. That engraving was my main inspiration:Journal des dames et des modes, gallica.bnf.fr
Bardzo podoba mi się to zdjęcie.:)

I like that photo very much. :)Niestety światło było złe do zdjęć. W rzeczywistości suknia jest bardziej różowa.

Unfortunetly, the light wasn't good for photos. In reality the dress is more pink.


A najlepsze w tej sukni jest to że mogę odczepić długie rekawy. I ta da!

And the best of this dress is that I can take off long sleeves. And ta da! Mam głupią minę, ale to jedne zdjęcie
 jakie mam z daleka bez rękawów.
I look silly but I have only this photo of dress
 without sleeves taken from a distance.

Szmizetkę zrobiłam, żeby pasowała do mojej sukni gryzetki, ale równie dobrze mogę ją nosić z którąkolwiek empirką. 

I made this chemisette to suit my grisette's dress but I can also wear it with any empire dress.A tak wygląda suknia od środka.

And how the dress looks inside.

Muszę jeszcze zrobić pasujący spencer.


I have to make fitting spencer also.
Zadanie: Paisley i krata


Materiał: Bawełna, bawełniana podszewka


Wykrój: Mój własny.


Rok: 1810-1815


Pasmanteria: nici poliestrowe, taśma bawełniana


Jak bardzo jest to historycznie akuratne? Może około 90%?


Godziny: Nie mam pojęcia.


Pierwszy raz założone: Do zdjęć.


Całkowity koszt: Coś około 30  paru złotych, tyle około kosztował materiał plus grosze za taśmę bawełnianą, podszewka to pozostałości z halki.

The Challenge: Paisley and plaid

Fabric: Cotton, cotton linning


Pattern: My own


Year: 1810-1815


Notions: poly tread, ribbons, cottom tape


How historically accurate is it?: Maybe 90%?


Hours to complete: I have no idea


First worn: Today, for photos.


Total cost: I think, something about 
$10, I think that was the cost of fabric and cotton tape, for linning I used leftover from petticoat.
wtorek, 15 lipca 2014

HSF #13- Empirowy kapelusz dla raczej ekscentrycznej damy+ tutorial/ HSF13# - Empire era hat for rather excentric lady+ tutorialZdecydowałam się dołączyć do Historical Sew Fortnightly i zrobić drugą połowę zadań. Proces robienia kapelusza sfotografowałam krok po kroku, więc przy okazji powstał tutorial.

I decided to join Historical Sew Fortnightly and make second half of challenges. I'd photographed whole process of making hat so here's a tutorial.

Inspiracją był kapelusz z tej ryciny z Journal des dames et des modes z roku 1815.

The inspiration was hat from this engraving from Journal des dames et des modes from 1815.


Potrzebne będą :

  • Duża kartka papieru technicznego tzw. bristol ( ja użyłam A1),
  • Materiał do pokrycia kapelusza,
  • Materiał na podszewkę,
  • Jakieś wstążki, sztuczne kwiaty, pióra itp. do ozdoby,
  • Nożyczki, igła, nici, metr krawiecki.

Will be needed :

  • A big sheet of stif, technical paper ( piece that I used measured something around 594x841mm),
  • Fabric for cover hat base,
  • Fabric for linning,
  • Some kind of ribbons, artificial flower, features etc. for trimming
  • Scissors, needle, tread, sartorial meter.


Na początku zmierz obwód głowy, zaznacz długość na papierze.
First measure the circumference of your head, then mark it on cartoon.

Później podziel długość na cztery równe części.

After then mark four same parts on that lenght.
Następnie na brzegach i środku zaznacz długość jaką ma mieć kapelusz w wyższych miejscach (przód i tył, u mnie 21 cm), a w pozostałych dwóch miejsca długość jaką ma mieć kapelusz  w krótszych miejscach (po bokach, u mnie 16 cm).

Then at  sides and at the center mark the lenght that hat is going to has at front and  at back( mine has 21cm), in the other two positions mark lenght that hat is going to has at sides ( mine has 16 cm). 
Narysuj boczne linie.

Draw side lines.
Połącz wcześniej narysowane kropki.

Join dots already drawn.
Dodaj trochę zapasu po bokach.

Add some seam allowance at sides. 
Narysuj koło o obwodzie swojej głowy.

Draw a circle with the cirucference of your head.
Zmierz długość linii dolnej części gówki kapelusza( nie mam pojęcia jak to inaczej nazwać, chodzi o to zygzakowatą linię) i narysuj koło o takim obwodzie. Mierząc nie uwzględniaj zapasu.

Measure lenght of lower line of hat corwn( I mean that zig-zag line) and draw a circle with that cicumference. Don't consider the seam allowance.

Teraz narysuj drugie koło na tym poprzednim  o obwodzie parę centymetrów większym w zależności od tego jakie ma być rondo kapelusza ( moje ma 4 cm).

Now draw a second circle on that previous with circumference little bit bigger depending on that how big is going to be hat brim ( mine has 4 cm).
Teraz wytnij wszystko w ten sposób:

Then cut drawn pices from cartoon in that way: 
Teraz odrysuj wszystkie części na materiale którym będzie pokryty kapelusz dodając trochę zapasu, około 2-3 cm. Rondo odrysuj dwa razy.

Then copy all pieces on fabric which will be covering hat frame adding some seam allowance, something about 2-3 cm. Hat brim copy twice.

Zszyj boczną część kapelusza z denkiem.

Sew together side part and top of the hat.

Później przyjszyj rondo do bocznej części.

After sew together hat brim and side part.


Następnie zszyj z tyły obydwa boki.

Then sew sides together.
Teraz naszyj górną część z materiału.

Now sew the fabric piece on the top of the hat. 

Nałóż i przypnij rondo z materiału.

Put on and pin hat brim piece.
Później przypnij drugie rondo od dołu

After then pin second brim piece from below.
Zepnij obydwie materiałowe części ronda...

Pin together both brim parts...
... później zszyj .
... then sew together.


Przypnij boczną część kapelusza i przyszyj.

Pin side part and sew together with top and brim.
Zszyj z tyłu.
Sew at the back.
Wytnij prostokąt z materiału na podszewkę o długości takiej jak wewnętrzna linia ronda i wysokości około15 cm, zmarszcz z jednej strony. 

Cut from lining fabric rectangle with lenght same as inter line of hat brim and width about 15 cm, gather at one side.
Zszyj oba boki razem

Sew sides together.
Przypnij do ronda kapelusza...
Pin into hat brim...


...i przyszyj

...and sew together.

 Dodaj wstążki, kwiatki, pióra itp.
Ad ribbons, flowers, feathers etc. Et voilà, kapelusz gotowy!
Et voilà, the hat is finished!


Ponieważ nie miałam w domu akurat piór, wykorzystałam wysuszone owoce dziwnej trawy pomalowane lakierem i tak w ten o to sposób wyszedł empirowy kapelusz dla raczej ekscentrycznej osoby. :)


Becasue I hadn't any feathers at home I used fruits of some strange grass painted by nail polish and in that way I made an empire era hat for rather excentric person. :)


Zadanie: Ponieżej 10$.


Materiał: Bawełniany aksamit, bawełniana podszewka.


Wykrój: Mój własny.


Rok: 1810-1815


Pasmanteria: nici poliestrowe, wstążki


Jak bardzo jest to historycznie akuratne? Nie mam pojęcia, wszystko jest szyte ręcznie, ale użyłam bristolu zamiast bukarmu ( poważnie, nie mam ochoty zamawiać go z Anglii, a po za tym w opisie tego kapelusza jest wymieniony papier) i wstążki są poliestrowe. 


Godziny: Hmm... nie liczyłam ale chyba około 4, rozłożone na kilka dni.


Pierwszy raz założone: Do zdjęć.


Całkowity koszt: Coś około 20 zł - tyle kosztował materiał, którego i tak trochę zostało, na podszewkę użyłam pozostałości z halki, wstążki były w domu. 

The Challenge: Under 10$

Fabric: Cotton velvet, cotton fabric for linning


Pattern: My own


Year: 1810-1815


Notions: poly tread, ribbons,


How historically accurate is it?: I really don't know, everything was hand sewn, I used cartoon instead of buckram ( but this hat is discribed as made of paper, so mayby it is historically acurate) and ribbons are poly.


Hours to complete: Hmmm... I didn't count but I think something around 4 hours spread in a couple of days.


First worn: Today, for photos.


Total cost: Something about 
6.5  - that was the cost of fabric, I have even some leftover, the linnig was leftover from a petticoat, ribbons were at home.

wtorek, 8 lipca 2014

Post o różnościach :)/ Post about some various things :)

Na początku chciałabym Was namówić do wsparcia filmu pani Anny Nurzyńskiej, więcej o nim możecie przeczytać tutaj a także zobaczyć przepiękne suknie zrobione przez nią. Na stronie http://www.ulule.com/embarkation-cythera/  zbiera ona fundusze, które pozwolą dokończyć scenografię do filmu. Może ktoś z Was chce i może pomóc?

First I want to encourage you to support Ms. Anna Nurzyńska's film, more about it you can read here, and also see beautiful dresses made by her. On site http://www.ulule.com/embarkation-cythera/ she is trying to colect founds for film's scenography. Mayby some of you want and can help?


Prawie skończyła suknie gryzetki kiedy zorientowałam się, że dekolt z tyłu jest za duży... I musiałam poprawiać cały tył.

I had almost ended grisette's dress, when I realised that the back neckline is too low... I had to re-do the back of dress.
Tak, manekin służy również za poduszkę do szpilek;)
Yes, mannequin servs also as a pincushion ;)
A tak wygląda suknia aktualnie, wybaczcie jakość zdjęć, robione o 7 rano przed wyjazdem do Babci i Dziadka na wakacje.  Strój również nie wygląda dobrze, ponieważ cała bielizna była już spakowana do plecaka, chcę zrobić druga suknię z tego okresu podczas wakacji.  Suknię skończę i zrobię porządne zdjęcia kiedy wrócę, czyli w połowie sierpnia. Wtedy też sfotografuję robe a la francaise, która czeka na to od dwóch miesięcy.

And how the dress looks. Please excuse the quality of photos, they were taken at 7 o'clock, just before departing for my Grandparents for holidays. Costume doesn't look good because all underthings were already packed in my backpack, I want to make another dress from this period during holidays. I will end dress and  take better photos when I'll be back, at the middle of August. Then I will also photograph my robe a la francaise which is waiting since two months.

Oczywiście nie znaczy to, że przez całe wakacje nie będę nic robić :) Jak już napisałam chcę zrobić drugą suknię z lat 30 dziewiętnastego wieku, z tego zielonego materiału. Z różowej kratki powstanie kolejna empirka.

Of course it doesn't mean that all holidays I wont be doing anything.:) As I had already wrote, I want to make second 1830 dress, from this green fabric. The pink, checked fabric will turn into anorther empire styl dress.
A z tego sari będzie empirka balowa. Sari zamówiłam z Indii, kosztowało mnie 50 zł za 5,5 metra, a jest to podobno 70% jedwabiu.

And from this sari will be empire ball dress. Sari is from India and cost me ok 17 $ for 5,5 meters and it's said to be 70% silk.


Zrobiłam też ostatnio małe zakupy. W dwóch second handach za całe 21 zł dostałam różową zasłonkę idealną na spencer, i około pół metra batystu i wielgachną   grubą narzutę. Metka twierdzi, ze jest to 100% cotton :) Nareszcie zrobię sobie ciepła suknię tak żeby móc nie marznąć kiedy nadarzy się zimą jakaś okazja.

I also made little shopping. In two second hands for about 7$ i bougth pink courtain ideal for spencer, about half meter of white batist and big, tick coverlet. The labbel says that is 100% cotton. :) Finally I will make warm dress, that I could wear if some occasion happen during winter.